X

"EOLIS: Voor een dynamisch beheer van uw risico’s"

EOLIS is uw online credit management service. Het laat u toe uw polis(sen) gemakkelijk en efficiënt te beheren. In deze handleiding vindt u een overzicht en een toelichting van de verschillende functionaliteiten.

Bekijk/wijzig een kredietlimiet

Nadat u uw debiteur heeft geselecteerd gaat u verder met de wijziging van de kredietlimiet. U kunt via deze funcie uw kredietlimiet verlagen of het referentienummer wijzigen.

Limietinformatie

 1. 1

  Klik op 'Verlaag de limiet' indien u een lopend kredietlimiet wilt verlagen.

 2. 2

  Klik op 'Uw referentie (nummer) wijzigen' als u de referentie wilt wijzigen.

 3. 3

  Klik op 'Annuleren' als u een aanvraag of een kredietlimiet wilt annuleren.

 4. 4

  Klik op 'Print' om de pagina te printen.

 5. 5

  Klik op 'Nieuwe aanvraag'  als u de kredietlimiet wenst te verhogen.

 6. 6

  Klik op 'Historie' om de geschiedenis van de limiet te bekijken.