X

"EOLIS: Voor een dynamisch beheer van uw risico’s"

EOLIS is uw online credit management service. Het laat u toe uw polis(sen) gemakkelijk en efficiënt te beheren. In deze handleiding vindt u een overzicht en een toelichting van de verschillende functionaliteiten.

Incasso & Schade

Als uw klant niet betaalt, is dat natuurlijk erg vervelend. Gelukkig kunt u een beroep doen op uw kredietverzekering. Eén van de voorwaarden om dekking te hebben is het tijdig ter incasso overdragen van de vordering. Dit doet u als uw klant na het vervallen van de achterstalligheidstermijn nog steeds niet heeft betaald. U gaat dan in EOLIS naar 'Incassobeheer'. En u kiest dan voor 'Melding non-betaling' Bij de keuze Service kiest u dan voor Incasso. Is uw klant failliet? Dan meld u dit direct als een schade en kiest u bij service voor 'Schadeclaim'.

1

Onder 'Overzicht incassodossiers' kunt u:Een overzicht opvragen van alle lopende incassodossiers.

2

Onder 'Melding non-betaling' kunt u:

 • een betwiste vordering melden;
 • een incasso overdragen;
 • een schade melden.
 1. 1

  Onder 'Overzicht incassodossiers' kunt u:Een overzicht opvragen van alle lopende incassodossiers.

 2. 2

  Onder 'Melding non-betaling' kunt u:

  • een betwiste vordering melden;
  • een incasso overdragen;
  • een schade melden.